Clasa a XII a FModulul V: Sisteme de reglare automată


Materiale de învăţare online


Fişe de documentare

1. Structura unui SRA
2. Traductoare

3. Regulatoare


4. Elemente de execuţieFişe de lucru
Fişe de lucru - Amplificatoare operaţionale

Fişe de lucru - Sisteme de acţionare electrică

Teste de evaluare

1. Test de evaluare - Traductoare


2. Test de evaluare - Regulatoare


Modulul VI - Întreţinere planificată (stagiu de pregătire practică)Modulul VIII - Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice (stagiu de pregătire practică)Modulul IX: Automate programabile

Materiale de învăţare online

Fişe de documentareTeste de autoevaluareExamen de competenţe profesionale


1. Metodologia de desfăşurare a examenelor de competenţe profesionale
Programa olimpiadă Electronică, automatizări, telecomunicaţii