Clasa a XI a - Domeniul: Electronică, automatizări


Calificarea profesională:
Tehnician de telecomunicaţii
Tehnician în automatizări

Modulul III: Tehnici de măsurare în domeniu


Fişe de lucru

1. Măsurarea intensităţii curentului electric


2. Măsurarea tensiunii electrice


3. Măsurarea rezistenţei electrice


4. Transformatoare de măsură

5. Punţi pentru măsurarea impedanţelor
6. Măsurarea puterii electrice

7. Măsurări cu osciloscopul catodic6. Recapitulare


Fişe de documentare

1. Marcarea aparatelor de măsurat electrice


2. Elementele constructive ale aparatelor analogice


3. Principii de funcţionare ale aparatelor analogice:4. Tipuri de dispozitive de măsurat analogice:
5. Osciloscopul catodic:Teste de evaluare formativă:

1. Măsurarea tensiunii electrice şi intensităţii curentului electric:

2. Măsurarea impedanţelor:

Test - Măsurarea rezistenţelor cu puntea Wheatstone


Probleme pentru testele de evaluare la finalizarea unităţii de învăţare


Exemple de probleme pentru testul iniţial:


1. Testul de evaluare nr. 1 - Procesul de măsurare şi componentele sale


2. Testul de evaluare nr. 2 - Măsurarea intensităţii curentului electric şi tensiunii electrice3. Testul de evaluare nr. 3 - Extinderea domeniilor de măsurare


4. Testul de evaluare nr. 4 - Măsurarea puterii şi punţi de curent alternativ pentru măsurarea impedanţelor


5. Testul de evaluare nr. 5 - Evaluare finalăModulul IV - Sisteme de automatizareFişe de documentare

1. SRA şi Traductoare
2. Regulatoare

Fişe de lucru

Probleme pentru testele de evaluare


1. Testul de evaluare nr. 1 - SRA şi traductoare2. Testul de evaluare nr. 2 - Regulatoare external image msword.png test regulatoare.doc


Programa olimpiadă Electronică, automatizări, telecomunicaţii