Clasa a IX a - Domeniul: Electronică, automatizări


Modulul II - Electrotehnică şi măsurări tehnice


Lecţii AEL


Teste de evaluare

1. Testul de evaluare nr. 1 - Procesul de măsurare şi componentele sale2. Testul de evaluare nr. 2 - Măsurarea mărimilor neelectrice


3. Testul de evaluare nr. 3 - Electrostatica


4. Testul de evaluare nr. 4 - Electrocinetica


5. Testul de evaluare - Măsurarea intensităţii curentului electric6. Testul de evaluare - Măsurarea tensiunii electrice


7. Testul de evaluare - Măsurarea rezistenţei electrice


8. Testul de evaluare - Măsurarea puterii electrice


9. Testul de evaluare - Evaluare finalăFişe de lucru, teste de autoevaluare şi interevaluare


A. Măsurarea mărimilor neelectriceB. Legile de bază ale electrostaticii, electrocineticii şi electromagnetismuluiC. Măsurarea mărimilor electrice

1. Măsurarea intensităţii curentului electric


2. Măsurarea tensiunii electrice

3. Măsurarea rezistenţei electrice

4. Măsurarea puterii electrice5. Măsurarea mărimilor electrice cu aparate analogice6. Măsurări cu osciloscopul catodic


7. Recapitulare


Fişe de documentare

1. Marcarea aparatelor de măsurat electrice


2. Elementele constructive ale aparatelor analogice


3. Principii de funcţionare ale aparatelor analogice:4. Tipuri de dispozitive de măsurat analogice:

5. Osciloscopul catodic:Laborator EMTStagiu de pregătire practică

Portofoliul de activitate electronic:

Pentru realizarea portofoliului respectaţi următoarele cerinţe:

 • Creaţi un folder cu denumirea numeprenume_SPP


  Atentie! numeprenume reprezintă numele şi prenumele vostru.
 • În acest folder creaţi două foldere denumite astfel: numeprenume_CE şi respectiv numeprenume_ME

 • În folderul numeprenume_CE creaţi alte două foldere denumite numeprenume_CE_ai şi numeprenume_CE_ae

 • În folderul numeprenume_ME creaţi alte două foldere denumite numeprenume_ME_ai şi numeprenume_ME_ae

Notă:

 • indicativele folosite SPP - stagiu de pregătire practică
CE - Circuite electrice
ME - Măsurari electrice
ai - activităţi de învăţare
ae - autoevaluare

 • Urmaţi pe rând cele două link-uri, rezolvaţi toate activităţile de învăţare şi toate exerciţiile de autoevaluare. După rezolvarea fiecărei activităţi se va salva imaginea ecranului într-un fişier word separat (cu Print Screen)
 • Pentru modulul Circuite electrice fiecare activitate de învăţare rezolvată se va salva cu denumirea CE_ai_nr, iar exerciţiile de autoevaluare cu denumirea CE_ae_nr unde nr reprezintă numărul activităţii de învăţare sau de autoevaluare (ex. CE_ai_4 sau CE_ae_4)
 • Pentru modulul Măsurări electrice fiecare activitate de învăţare rezolvată se va salva cu denumirea ME_ai_nr, iar exerciţiile de autoevaluare cu denumirea ME_ae_nr
  unde nr reprezintă numărul activităţii de învăţare sau de autoevaluare (ex. ME_ai_4 sau ME_ae_4)
invatare on line_Circuite electrice


invatare on line_Masurari electrice

După finalizarea portofoliului arhivaţi folderul numeprenume_SPP şi trimiteţi arhiva de pe adresa voastră de mail la adresa proiectinfoel@yahoo.com